Download image


Zvláštní informace pro výrobky se stlačeným plynem

Ekologická informace:
Příslušné výrobky D-CLEAN neobsahují FCKW ani CKW.

Výrobky:
Speciální hliníkový monoblok se zesílenou konstrukcí je uzavřen speciálním ventilem, umožňujícím konstrukční zkoušky tlaku před naplněním.
Zkušební tlak: 22 bar.
Speciální ventil GV 01 je patentovaný jako jediný ventil pro jednorázově plnitelné dózy v Evropě.
Výrobky jsou distribuovány v předepsaných UN kartonech po 12 ks.

Etikety:
Etikety příslušných výrobků D-CLEAN obsahují všechny náležitosti vyplývající ze Zákona o chemických látkách a chemických přípravcích č. 157/1998 Sb, ve znění zákona č.352/99 27/1999 Sb a pozdějších předpisů.
Další technický popis a informace nutné k dodržení bezpečnosti práce najdete v bezpečnostním listě, který vám na vyžádaní rádi zašleme.

Porovnání s méně kvalitními – cenově zdánlivě příznivějšími produkty:
  • Při použití neodzkoušených hořlavých plynů můžou lehce vzniknout různé kolizní situace. D-CLEAN používá prověřené a osvědčené plynové směsi.
  • Při porovnání podobných produktů se může stát, že budou obsahovat jiný objem hnacího plynu. Výrobce je povinen naplnit min. 75 procent plnitelného objemu. D-CLEAN plní maximálně možný objem.
  • D-CLEAN dodává výrobky s víc jak dvojnásobkem hnacího plynu při stejné váze výrobku.

Zpět


|   ENGLISH