D-CLEAN je původní česká značka výrobků na čištění a údržbu výpočetní a kancelářské techniky. První výrobky s patentovaným složením jsme našim zákazníkům představili již v roce 1995. Jejich úspěch stál za vznikem původní české společnosti. Přínosem k dalšímu rozvoji se stala spolupráce s firmou Kleinmann GmbH, jedním z předních evropských výrobců produktů privátních značek na čištění a údržbu IT. Tato spolupráce nastartovala orientaci firmy na úplnost sortimentu. V roce 2001 odkoupila Kleinmann GmbH část obchodního podílu firmy a umožnila tak rozmach obchodních i výrobních aktivit. Díky proexportnímu zaměření je 70 % produkce společnosti exportováno.

Od ledna 2006 se D-Clean profi, s. r. o., stala součástí amerického koncernu Illinois Tool Works (ITW). V rámci ITW distribuujeme v české a slovenské republice vybrané výrobky z koncernového portfolia. Dokážeme tak řešit i komplikované aplikační problémy našich zákazníků. Nasazení týmu
D-Clean profi, s. r. o., orientované na konkrétní požadavky našich zákazníků se řídí globální obchodní a komunikační strategií ITW.

V lednu 2010 byla výrobní část společnosti
D-Clean profi, s.r.o. přesunuta do sesterské společnosti Kleinmann GmbH v Německu. Receptura a technologie výroby produktů však i nadále zůstavají nezměněné. Distribuce výrobků D-Clean v České republice probíhá i nadále za stejných podmínek.

|   ENGLISH